Práca v klube Gymnastik Košice sa orientuje na športovú a športovo-spoločenskú činnosť.

V športovej činnosti pracujeme v odvetví športová gymnastika chlapcov a dievčat. Máme družstvá pretekárske, ktoré sa zúčastňujú na pohárových súťažiach v rámci strednej Európy ( Maďarsko, Poľsko, Ukrajina, Nemecko, Rakúsko, Belgicko) a súťažiach poriadaných Slovenskou gymnastickou federáciou ( majstrovstvá Slovenskej republiky a Slovenský pohár).

V športovo spoločenskej činnosti sa venujeme usporiadaniu pretekov v športovej gymnastike. ( Memoriál Jozefa Pajora, majstrovským súťažiam v športovej gymnastike na základe poverenia SGF, Predvianočné preteky pre prípravku, Letný športový tábor.)

Rozvrh tréningov

pondelok
9:00          
         
10:00          
         
11:00          
         
12:00          
         
13:00          
         
14:00 Edo gymnastika starší        
     
15:00      
Joži gymnas- tika mladší  
16:00 Libor prípravka chl. 4-6r. Noemi prípravka dievč. 4-6r. Bruno prípravka dievč. 4-6r.
17:00 Edo gymnastika mladší Noemi prípravka dievč. 7-9r. Joži prípravka chl. 7-9r.
Matúš+Bruno parkour
18:00 Noemi prípravka dievč. 10-13r. Joži prípravka chl. 10-13r.
19:00 Matúš tricking  
   
20:00      
     
Kontaktný formulár

Neváhajte nás kontaktovať