Podporte Nás aj tento rok Vašimi 2-mi percentami z dane, Ďakujeme.
Financie budú použité na obnovu náradia a dokončenie sociálnych zariadení v ktorých prebieha rekonštrukcia.
 
Vyhlásenie 2022

 

PODPORTE NAŠU TELOCVIČŇU – JE TU PRE VÁS A VAŠE DETI

2% z Dane za rok 2022

Informácie o určenej právnickej osobe

Názov: Gymnastik Košice 

Právna forma: Občianske združenie 

Rok: 2022 

Dátum registrácie: 24.11.2022 

Evidenčné číslo: 9085/2022 

IČO: 35536446 

Ulica: Popradská 258/84 

Mesto: Košice – mestská časť Západ 

PSČ: 04011 

Bankový účet: SK8809000000000443371257, Slovenská sporiteľňa, a.s.

Zamestnanec

  1.  Do 15. februára 2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
  2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
  3. Do 30. apríla 2023 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.

Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je

  1. Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.
  2. Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

  • Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
  • Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2022 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2022 uplynie 31. marca 2023 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2023 alebo 30. 09. 2023)